Em có 1 kinh nghiệm yt trượt !Theo Dõi trong sổ ghi lô đề thì thấy hơn 1 năm mới chịu cắt cầu rồi lại tiếp tục !
Chốt 1 câu là như sau các bác ak :
Vào hum thứ 7 ta xem số của giải đặc biệt gồm 5 số .
VD : 57588
Thì Trong Tuần sau đề sẽ có số 5 ! Chúng ta Nuôi đầu đyt từ hum thứ 2 đến hết tuần . Đa số về ngay mấy hum đầu...
Nuôi thể loại này thì mất khá nhiều vốn mới ăn được !
Đề mà về kép thì cả đầu cả đyt win to !


Insane